Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Мобільний Інтернет Оплата
Новини поштою

Історія розвитку

Історія розвитку зв'язку в регіоні

Розвиток і становлення електрозв'язку в області починається з 1886 року, коли у м. Олександрівську була заснована поштово-телеграфна контора.

В 1896 році почала функціонувати урядова телефонна мережа у м. Бердянську. Роком пізніше була відкрита Олександрівська телефонна мережа, обладнана однодротовим комутато-ром Мюльтіпль на 200 номерів. В 1904 році почала роботу Мелітопольська телефонна мережа.

У 1910 році завдяки кредиту в 10 тис. рублів, яке Олександрівське земство отримало із страхового капіталу з дозволу Катеринославських губернських земських зборів, у Олександрівському повіті розпочалось будівництво телефонного зв'язку.

Земством були проведені торги між відомими фірмами на будівництво телефонних мереж. Підряд на встановлення стовпів для телефонних ліній був відданий компанії "Адірови, Біленький і Фарбер", а саме будівництво телефонної мережі здійснювала артіль російських інженерів м. Харкова. Роботи артіль розпочала у травні 1910 року. Вже у 1912 році загальна довжина побудованих в повіті телефонних ліній складала 214,27 верст, був установлений 71 телефонний апарат. Планувалось, що на 1 січня 1914 року Олександрівська земська телефон-на мережа буде складати 253 абонента.

Плата за користування телефоном була від 30 до 180 рублів на рік. Посадові особи та працівники земських підприємств мали право на безоплатні телефонні переговори.

Крім цього, в земській телефонній мережі м. Олександрівська існував і урядовий теле-фонний зв'язок.

У жовтні 1917 року більшовики скасували тимчасовий уряд, що призвело до громадянської війни на території колишньої Російської імперії. Ці обставини стали причиною майже повного занепаду економічного життя повіту. Але незважаючи на складне політичне та еко-номічне становище, телефонні та телеграфні мережі продовжували функціонувати.

В кінці 1920 року у Запоріжжі та Мелітополі були відкриті радіостанції. На них були встановлені приймачі типу КЛ-2 (випущені у тому ж році), які обслуговували три працівники: завідуючий і два робітники. Радіостанції постійно приймали повідомлення із Москви, Харко-ва, Миколаєва, Ростова, Саратова. У 1921 році в середньому протягом місяця приймали 20 тисяч слів.

23 березня 1921 року Олександрівська губернія була перейменована на Запорізьку.

До 1 вересня 1921 року були відбудовані міські телефонні мережі в Запоріжжі (близько 130 верст), Мелітополі (до 100 верст), Бердянську (близько 50 верст). Крім того, були ство-рені телефонні мережі в Токмаку, Гуляйполі, Оріхові.

Запорізька телефонна мережа мала 140 абонентів. На початку 1922 року Запорізька центральна телефонна станція мала 5 комутаторів, 156 телефонних апаратів.

1 грудня 1922 року було ліквідовано Запорізьку губернію, а на ії території створено три округи: Запорізький, Бердянський та Мелітопольський.

У 1926 році Запорізький округ займав територію площею 12,1 тис. кв. км., населення складало 517 тис. осіб. Існувало 6 телефонних станцій та 6 телефонних пунктів, при кількості абонентів - 304.

Мелітопольський округ займав площу в 20,9 тис. кв. км, населення складало 718,6 тис. осіб. в окрузі нараховувалось 1 поштово-телеграфна контора, 1 поштово-телеграфне агентст-во, 14 поштово-телеграфних відділів. В окрузі знаходилась центральна телефонна станція в м. Мелітополі та 4 вузлові станції.

Бердянський округ мав прийомну радіостанцію, поштово-телефонне агентство та по-штово-телеграфні відділи.

У 1931 році для телефонізації всіх сільських рад міська рада виділила 145 тис. рублів. Також розпочалось будівництво міських автоматичних телефонних станцій (АТС).

У 1933 році були введені в експлуатацію 2 телефонних станції: одна - в приміщенні головної контори "Запоріжсталі" на 400 абонентів, друга - у приміщенні АТС на 600 абонентів.

В 1941 році в Запоріжжі діяли три міські станції, в місті функціонувало 12 таксофонів. Абонентами всіх трьох міських телефонних станцій були 1040 осіб. Запоріжжя мало телефонний зв'язок з усіма районними центрами області, а також 48 населеними пунктами як СРСР так і України.

У 1943 році було створено Запорізьке обласне управління народного комісаріату зв'язку, яке існувало до 1946 року. А в 1946 році воно було перейменоване в Запорізьке обласне управління зв'язку Міністерства зв'язку УРСР.

На території області діяли 23 районні контори зв'язку: Андріївська, Осипенківська (до 1958 року) - Бердянська (з 1958 року), Василівська, Червоноармійська, Новомиколаївська, Оріхівська, Комишуваська Кам'янка на Дніпрі (до 1946 року) - Кам'янсько-Дніпровська (з 1946 року), Мелітопольська, Веселівська, Якимівська, Пологівська, Ногайська (до 1947 року) - Приморська (з 1947 року), Гуляйпільська, Куйбишевська, Велико-Білозерська, Михайлівська, Приазовська, В. Токмацька, В. Хортицька, Розівська, Нововасилівська, Чернігівська та підприємства зв'язку у м. Запоріжжі: Запорізька міська телефонна станція (з 1943 по 1949 роки) - Запорізька міська телефонна мережа (1950-1987 роки), Запорізька міська контора зв'язку, Запорізька філія радіотрансляційної мережі, відокремлена команда зв'язку, обласний відділ спецзв'язку, обласна транспортна контора зв'язку, обласний відділ з розповсюдження друку, контора матеріально-технічного забезпечення.

У 1966 році було створене Запорізьке обласне виробничо-технічне управління зв'язку. На території області діяли 10 районних контор зв'язку з підпорядкуванням обласному управлінню - Бердянська, Василівська, Куйбишевська, Мелітопольська, Ми-хайлівська, Оріхівська, Пологівська, Приазовська, Токмацька, Червоноармійська та 5 контор зв'язку із підпорядкуванням районним конторам зв'язку - Якимівська, В. Хор-тицька, Гуляйпільська, Кам'янсько-Дніпровська, Новомиколаївська та 3 експлутаційно-технічних вузла зв'язку - Запорізький, Мелітопольський, Пологівський.

У 1968 році у м. Запоріжжі введена в експлуатацію друга автоматична станція АТС на 2300 номерів, а вже через 10 років введена в дію декадно-крокова АТС-65 на 4600 номерів.

У Запорізькій області у 1971 році працювало 30 міжміських телефонних автома-тів, вводяться в дію АТС в районах області, також створена АТС-35 на 3100 номерів в обласному центрі. З розвитком телекомунікацій в Запорізькій області розширилася і радіотрансляційна мережа. На початку 1980 року вона налічувала близько 340 тисяч радіоточок із яких 70 % приймали 3 програми. А в 1987 році почала функціонувати система радіотелефонного зв'язку з рухомими об'єктами типу "Алтай".

В 1986 році вперше на Україні в Приморському районі Запорізької області була встановлена квазіелектронна АТС "Істок" на 2400 номерів.

У 1992 році Запорізьке обласне виробничо-технічне управління зв'язку було перейменоване у Запорізьке обласне виробниче об'єднання зв'язку (ВО "Запо-ріжзв'язок"), якому були підпорядковані: Запорізький поштамт, Запорізька міська телефонна мережа, Запорізька телефонно-телеграфна станція, Запорізьке відділення перевезення пошти, Запорізький міський радіотрансляційний вузол, Ленінський та Комунарський міжрайонні вузли зв'язку, обласний вузол спецзв'язку, автобаза, контора матеріально-технічного забезпечення, ремонтно-будівельне управління, 89 загін ВОХОР, учбово-курсовий комбінат, Запорізька фельд'єгерська служба, Василівська телеграфно-телефонна станція на 18 районних вузлів.

1992 рік - вперше на Україні в м. Запоріжжі збудована цифрова автоматична міжміська телефонна станція типу ЕWSD.

1994 рік - введена в експлуатацію перша на Україні цифрова міська АТС типу С-32 вітчизняного виробництва на 10000 номерів. Завершено будівництво волоконно-оптичної лінії зв'язку Василівка-3апоріжжя. Впроваджена апаратура почасового обліку розмов на мережі МТЗ в 10 райцентрах та на 3 АТС м. Запоріжжя. В цьому ж році відкрито Запорізький філіал СП "Український мобільний зв'язок".

1997 рік - на мережі телеграфного зв'язку працюють багатоканальні телеграфні адаптери з програмним забезпеченням "Піраміда" на базі персональних ЕОМ. На обласному телеграфі створено вузол мережі "Інтернет", що підключений до центрального вузла "Укртелекому" в м. Києві, продовжується розвиток електронної пошти.

1999 рік - почалося впровадження карток для таксофонів на місцевій і міжміській мережі. На місцевій мережі введено в експлуатацію 9710 номерів.

2000 рік - модернізовано під елекронну картку "Телекарт-01" 2134 АМТ, встановлено 141 блок.В цілому по області встановлено 615 таксофонів "Телекарт-101".

2001 рік - змонтовано 24 вузли надання доступу до мережі Інтернет. Кількість абонентів по комутованому доступу до мережі Інтернет склала 822, по виділеним лініям-18.

Запорізька філія (яка стала структурним підрозділом вiдкритого акцiонерного товариства "Укртелеком" після його реєстрації 5 сiчня 2000 року) за обсягом та кількістю таких послуг - безумовний лідер у сфері телекомунікацій області.

Ці можливості забезпечуються серьйозною базою. Укртелеком у своєму розпорядженні має найбільшу магістральну мережу передачі даних в Україні. Інтернет-послуги Запорізької філії базуються на 155-мегабітному каналі (напрямку Запоріжжя-Київ). Його можливості і розвиток цифрової мережі дозволяють надавати сучасні послуги як звичайним користувачам, так і корпоративним клієнтам зі значними знижками.

Фахівці філії оперативно реагують на високі вимоги до якості і швидкості передачі інформації, активно застосуючи новітні технології. На сьогоднішній день в кожному населенному пункті з насленням більше 8 тис. чоловік діють вузли Інтернет, здатні забезпечити надійний доступ до всесвітньої Мережі будь-якому жителю Запорізької області. А вузли високошвидкісного цифрового абонентського доступу на основі технологій xDSL та аDSL можуть задовольнити інформаційні потреби найсучаснішого підприємства.

За допомогою Інтернет-мережі Укртелекому вузи та інші наукові і навчальні заклади області мають можливість підключитися до європейської дослідної мережі GEANT, яка об'єднує більшість навчальних та наукових установ Європи. Необмежені можливості для спілкування та передачі інформації створюють новітні послуги Frame Relay (побудова корпоративних мереж з гнучкою конфiгурацiєю) та ISDN (цифрова мережа зв'язку з iнтегрованими послугами). Поряд з новими видами послуг, постійно вдосконалюються традиційні.

Надійний міжнародний та міжміський зв'язок забезпечується сучасною станцією EWSD (виробництва Siemens); якість місцевого телефонного зв'язку забезпечує опорно-транзитна станція 5ESS-200 (виробництва Lucent Tehnologies). Продовжується активна цифровізація існуючих мереж зв'язку, заміна застарілого аналогового обладнання АТС на сучасне цифрове.


Запорiзька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, м. Запоріжжя, 69005, пр. Соборний, 133


Зворотний зв'язок